Τα Unmanned underwater vehicles είναι η επόμενη τάση. Στα 5α Naval Innovation Days, η γαλλική Naval Group που όπως όλες…

…οι μεγάλες εταιρίες του χώρου ετοιμάζει Μη Επανδρωμένα Υποβρύχια Οχήμα. Το συγκεκριμένο, το Large Unmanned Underwater Vehicle (UUV) demonstrator είναι μια πρωτότυπη κατασκευή.

Το Oceanic Underwater Drone Demonstrator είναι μια τεχνολογία που θα έχει και αυτονομία αλλά και ‘αυτόνομη’ σκέψη.