Τεχνολογία σε δοκιμές. Το Office of Naval Research είναι μια πολύ σημαντική υπηρεσία αφού…

…δοκιμάζει όχι μόνο ‘ναυτικά’ συστήματα αλλά και υπερ-υψηλή τεχνολογία της επόμενης εποχής.