Ο συγεκριμένος είναι ένας πύραυλος με φονική δυνατότητα ‘αντιμετώπισης’ των εχθρικών πυραύλων. Ο πύραυλος που θα τοποθετηθεί και στις ελληνικές…

…φρεγάτες μας πια, εδώ σε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο.