Νέα ενημέρωση με καλά νέα! οι ειδικοί που εργάζονται για το διαστημικό τηλεσκόπιο James Weebb μας ενημερώνουν πως ‘τέντωσαν’ οι 3 από τις πέντε στρώσεις της ηλιακής ασπίδας που…

…είναι κρίσιμη για τη λειτουργία του τηλεσκοπίου των 10 δισεκατομμυριών! Η ανακοίνωση της NASA ενημώρει πως τις τελευταίες ώρες η διαδικασιά προχωρά…

“The Webb team has completed tensioning for the first three layers of the observatory’s kite-shaped sunshield, 47 feet across and 70 feet long.

The first layer – pulled fully taut into its final configuration – was completed mid-afternoon.

The team began the second layer at 4:09 pm EST today, and the process took 74 minutes. The third layer began at 5:48 pm EST, and the process took 71 minutes. In all, the tensioning process from the first steps this morning until the third layer achieved tension took just over five and a half hours.

These three layers are the ones closest to the Sun. Tensioning of the final two layers is planned for tomorrow.

“The membrane tensioning phase of sunshield deployment is especially challenging because there are complex interactions between the structures, the tensioning mechanisms, the cables and the membranes,” said James Cooper, NASA’s Webb sunshield manager, based at Goddard Space Flight Center. “This was the hardest part to test on the ground, so it feels awesome to have everything go so well today. The Northrop and NASA team is doing great work, and we look forward to tensioning the remaining layers.”

Once fully deployed, the sunshield will protect the telescope from the Sun’s radiation. It will reach a maximum of approximately 383K, approximately 230 degrees F, while keeping the instruments cold at a minimum of approximately 36K or around -394 degrees F.”