Ένα νέο, δεύτερο κύμα καύσωνα έχει έρθει πάνω από την ΕΕ. Το Copernicus EU μας χαρίζει μια εκπληκτική…

…απεικόνιση! Στην Ευρώπη αυτές τις ημέρες σπάνε ρεκόρ:

The second extreme heat event of the year is ongoing in western Europe, with temperatures reaching values which are not normally recorded until July or August.

Weather records have been broken in France and Spain: for the latter, the early June temperatures were the hottest recorded in the past 20 years.

On 14 June 2022, the Land Surface Temperature (LST) in some areas of Spain exceeded 53°C, as highlighted in this data visualisation of measurements from the Copernicus Sentinel-3 Sea and Land Surface Temperature Radiometer (SLSTR) instrument.

NB: The high air temperatures are reflected in land surface temperature values. The LST is the temperature of the soil and should not be confused with air temperature.

The Copernicus Sentinel-3 mission is composed of two twin satellites (Sentinel-3A and Sentinel-3B) both equipped with the SLSTR, an instrument whose main objective is to provide Sea and Land Surface Temperature (SST, LST).