Τα ελικοφόρα ATR δεν έχουν ‘πεθάνει’. Με τις εξελίξεις που γίνονται και την τεχνολογική τους προσαρμογή, τα συγκεκριμένα αεροσκάφη δίνουν…

…πολλές δυνατότητες για μετακινήσεις οικονομικές, σύντομες και άνετες. Η κατασκευάστρια μάλιστα υπόσχεται πολύ μειωμένο κόστος μετακίνησης, ιδιαίτερα περιορισμένους ρύπους και συνολικά ετήσια έξοδα μειωμένα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Πάμε να δούμε λίγα πλάνα από τις δοκιμές του νέο ATR 72-600.