Μια ιδιαίτερα up market λύση ρίχνει στην αγορά η Philips για τους άντρες. Το νέο Philips με την…

…ονομασία SkinIQ 9000 Prestige σίγουρα έχει ενδιαφέρον.