Νέα προβλήματα στη δεύτερη απόπειρα εκτόξευσης με μια νέα, τη χθεσινή, αναβολή για την Αποστολής Artemis 1. Τελικά ο τεράστιος πυραυλικός φορέας δεν έφυγε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι. Η αιτία όπως έχει μαθευτεί είναι διαρροή σε αγωγό τροφοδοσίας καυσίμου. Η ματαίωση για…

…αυτό το λόγο σε χρόνο T-2 ώρες, 28 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα αποφασίστηκε καθώς έγινε προσπάθεια επιδιόρθωσης της διαρροής υδρογόνου μέσω της αυξομείωσης της πίεσης χωρίς αποτέλεσμα.

Η NASA έχει προγραμματίσει να δοκιμάσει τον πυραυλικού φορέα SLS μαζί με το Orion και πρέπει να αποφασίσει μετά την εάν η επισκευή θα γίνει επί τόπου στην εξέδρα εκτόξευσης. Αν όχι θα ο πύραυλος πρέπει να μεταφερθεί ξανά στο Κτίριο Συναρμολόγησης Οχημάτων-VAB (Vehicle Assembly Building) και να υπάρξει φυσικά μεγάλη καθυστέρηση.

Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να χρειαστεί η εκφόρτωση των καυσίμων ώστε να γίνει η επισκευή στους αγωγούς κάτι ιδιαίτερα περίπλοκο.

Η Διαστημική Υπηρεσία έχει ένα νέο «παράθυρο εκτόξευση» για τις 19 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου, με ένα επόμενο να είναι αυτό τις 17 Οκτωβρίου.

Αν χρειαστεί το SLS μεταφερθεί στο μεταφερθεί ξανά στο Κτίριο Συναρμολόγησης Οχημάτων το πρόγραμμα πάει για τα τέλη του Οκτωβρίου.