Το Space Rider η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία το περιγράφει ως ένα “uncrewed robotic laboratory” ενώ έχει το μέγεθος δύο μίνιβαν οχημάτων. Το διαστημικό όχημα σύμφωνα με τον σχεδιασμό μετά από την εκτόξευση του πάνω σε έναν διαστημικό φορέα Vega-C, ως reusable σκάφος θα μπορεί να μείνει σε low orbit για δύο μήνες ενώ…

…θα διεξάγει έρευνες για συνθήκες μικροβαρύτητας ή θα παρατηρεί τη Γη ή θα παρατηρεί το deep space. Στο τέλος της αποστολής τπυ το Space Rider θα επιστρέφει στη Γη με τα φορτία που κουβαλάει και θα ανακατασκευάζεται για μια νέα αποστολή.