Τρεις νέες τεχνολογίες εύκαμπτων οθονών διάλεξε να φέρει στην έκθεση CES 2023 η Samsung. Με τις πρεμιέρες αυτές αναμένουμε το τμήμα…

…Samsung Display να δώσει εξαρτήματα για νέας γενιάς φορητά μηχανάκια μέσα στα επόμενα χρόνια πολύ ενδιαφέροντα.

Οι νέες οθόνες είναι slidable και foldable Flex Hybrid, με τις πρωτότυπες κατασκευές να έχουν διαστάσεις ανάμεσα στις 10.5- και τις 12.4 είτε διπλώνουν, είτε τυλίγονται.

Πέρα από το μέγεθος όμως αλλάζει και ο λόγος πλευρών με επιλογή ανάμεσα σε 4:3 και 16:10. Το Flex Hybrid είναι μεν concept, αλλά όλα αυτά δίνουν και στους κατασκευαστές π.χ αυτοκινήτων πολλές επιλογές.


Slidable Flex Solo™

Flex HybridSlidable Flex Duet