Ο μεγάλος φόβος κάθε στρατιώτη: μια συσκευή εκρηκτική αυτοσχέδια – IED (Improvised Explosive Device).

Τώρα ο Αμερικανικός Στρατός εκπαιδεύσει όπως μαθαίνουμε τα στελέχη του, και μάλιστα σε ένα προσομοιωτή με off-the-shelf στοιχεία. Όλα για να προστατευτούν και ψυχολογικά από επιθέσεις IED.

Η προσομοιωτής είναι σε ένα κανονικό στρατιωτικό τζιπ που είναι μπροστά από μια οθόνη και έτσι απεικονίζονται όλα τα στοιχεία μιας έκρηξης: καπνός, φωτιά, θόρυβος. Στόχος είναι να μπορεί ένας στέλεχος να ‘εντοπίσει’ ακριβώς μια επίθεση IED.