Για τα όσα έχει ετοιμάσει η εταιρία σας έχουμε πει, ας πάμε μια φωτοβόλτα…