Πως δουλεύει ένας αισθητήρας;

Panasonic SmartFSI Pixel

Το πιο επεξηγηματικό από ένα βίντεο!