Τάδε έφη κος Michael Denny, αντιπρόεδρος των Sony Worldwide Studios, στο Edge: “We want a system that can reach as broad a gaming audience as possible but whilst being a system that’s deep, connected, rich and immersive and is going to give a very focused and differentiated experience than anything else that’s out there.”

Sony PS Controller

Η ιαπωνική εταιρία έχει, όπως έχουμε πει, έτοιμα τα πάντα για το PlayStation 4, δεν έχει αποκαλύψει όμως τιμή και ημερομηνίες: “The initial announcement phase that we’re in now is just to explain the vision to everybody. Part of that vision is we have created a console absolutely focused on gamers – and we want that to be gamers in the broadest sense as well.”

Η όλη φιλοσοφία πάντως είναι διαφορετική από του PlayStation 3, ενώ η Sony τον Φλεβάρη είχε μιλήσει για αρχιτεκτονική X86 στο PlayStation 4, με έμφαση σε streaming, social και sharing επιλογές. Πως είναι; αναμονή μέχρι την E3 2013 με δυνατό line-up τίτλων.