Καλώδια και οπτικές ίνες. Χιλιόμετρα ολόκληρα.

IT Room Of A High-Tech Cruise Ship

Και ιδού, ένα πλοίο που έχει τόνους από αυτά. Είναι το πλοίο Quantum Of The Seas της Royal Caribbean, ένα πλοίο με 1,139 πόδια μήκος. Καλως ορίσαμε στο τμήμα on-ship IT, ένα σκάφος με O3b satellite 600 Mbps συνδεσιμότητα και ειδικά Wi-Fi access points. Φανταστείτε. Χιλιάδες επισκέπτες με τις λειτουργίες τους, τα RFID bracelets και interactive οθόνες.

Μην πλανάσθε, μιλάμε για τεχνολογία όσο 10 διαστημικά σκάφη…