Πλησιάζει η ώρα να ετοιμαστεί για ταξίδι! Το NASA Mars 2020 Rover, η πιο εντυπωσιακή ανθρώπινη…

…κατασκευή που θα φτάσει στην Άρη είναι σχεδόν έτοιμο.