Αυτό(ς) είναι τ(ο) Spot. Και είναι ένα ρομποτικό σκυλί που είναι ήδη σε μαζική παραγωγή. Ναι. Σωστά διαβάσατε. Και τώρα δείτε το…

…πρώτο διαφημιστικό σποτ. Και διαβάστε τι λέει η εταιρία.

Spot is an agile mobile robot that you can customize for a wide range of applications. The base platform provides rough-terrain mobility, 360 degree obstacle avoidance, and various levels of navigation, remote control and autonomy. You can customize Spot by adding specialized sensors, software and other payloads. Early customers are already testing Spot to monitor construction sites, provide remote inspection at gas, oil and power installations, and in public safety. Spot is in mass production and currently shipping to select early adopters.