Λίγο πριν τα πλάνα της Ελλάδας. Η mission Skyros στο τρίτο της τμήμα βρέθηκε στην Αίγυπτο. Και οι…

…aviateurs της Γαλλικής πολεμικής αεροπορίας στο επόμενο βίντεο θα έχουν την Ελλάδα μας.