Είναι μια εκπληκτική τεχνολογία. Και αυτό είναι το Μέλλον για πάρα…

…πολλές ηλεκτρονικές συσκευές!