Αυτός είναι ο νέος παρουσιαστής του προγράμματος επιδείξεων για την γαλλική ΠΑ. Ο “Bubu”, ή αλλιώς ο…

…νέος για το 2022 και το 2023 présentateur του γαλλικού Rafale μόλις μας συστήθηκε.