Καθώς γίνονται ήξη οι παραγγελίες για το δεύτερο και το τρίτο σύστημα, το Artemis I του NASA Space Launch System (SLS) πυραύλου έχει…

…περάσει από πολλές διαδικασίες όπως και το διαστημικό σκάφος Orion. Η πρώτη είναι και η αποστολή που θα βοηθήσει τη NASA να στείλει και το πρώτο έγχρωμο άτομο στη Σελήνη.

Πως δοκιμάστηκαν τα συστήματα του SLS για εκτόξευση;