Αυτό είναι το DJI Transmission. Είναι ένα σύστημα της DJI που διαθέτει μια νέα τεχνολογία aerial video μετάδοσης όπου όλα παρέχονται σε ένα σύστημα. Δέκτης video receiver, μόνιτορ, controller και εγραφέας recorder. Είναι σχεδιασμένο για native ενσωμάτωση στα…

…προϊόντα της Ronin και τα DJI Master Wheels. Η εταιρία ισχυρίζεται πως η τεχνολογία είναι “transforming the industry with a groundbreaking transmission experience that provides vision beyond boundaries.”

DJI Transmission incorporates O3 Pro video transmission technology, which offers an incredible 6km/20,000ft [1] on-ground transmission distance. It also supports transmission at 1080p/60fps with a max bitrate of 40Mbps as well as live audio monitoring at 16-bit 48 kHz, providing crews on large sets with an excellent remote visual and audio monitoring experience.

DJI Transmission (Standard Combo) Includes a DJI Video Transmitter and a DJI Video Receiver.

This combo delivers extended-range, low-latency transmission, making it especially suitable for use with production monitors. It also now supports metadata transmission via SDI in addition to the output of fractional frame rates.

DJI Transmission (High-Bright Monitor Combo) Includes a DJI Video Transmitter and a DJI High-Bright Remote Monitor. This integrated solution combines reception, monitoring, recording and control into one. Combined with the extensive DJI PRO ecosystem, it delivers a more efficient coordinated experience.

Δείτε εδώ μια περιγραφή της χρήσης του συστήματος.